Aktualności

2018-07-06

Od dnia 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na mocy tej ustawy osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do uzyskania zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym np. refundowane worki do zbiórki moczu do zaopatrzenia nefrostomii, w ilości i częstotliwości zaopatrzenia, o której decyduje osoba wystawiająca zlecenie.

2018-03-26

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, życzymy Państwu zdrowia, pogody ducha i wiosennego nastroju. Pozdrawiamy serdecznie, zespół ABC Medica.

2018-02-13

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące nefrostomii, worków do zbiórki moczu, akcesoriów mocujących worki do zbiórki moczu, zasad refundacji, życia z nefrostomią - zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub do przesłania pytania poprzez formularz http://nefrostomia.pl/specjalista. Na Państwa pytania czeka dyplomowana pielęgniarka.

Serdecznie zapraszamy!

2017-12-06

W dniu 1 grudnia 2017 weszła w życie Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Dotychczasowe deklaracje wyboru lekarza w POZ zachowują ważność, jednak wszystkie oświadczenia woli pacjentów o wyborze, złożone do świadczeniodawców nietworzących zespołu POZ, stracą ważność z dniem 31 grudnia 2024 r. Wiceminister zdrowia zaznacza, że na dziś dla pacjentów nic się nie zmienia - pacjenci przychodzą do swoich lekarzy, których wybrali lub przychodni, do których się zarejestrowali. Docelowo każdy pacjent będzie objęty opieką zespołu POZ, w skład którego wchodzą lekarz, pielęgniarka i położna. 

2017-11-10

W dniu 13 października 2017 r. firma ABC Medica/ Welland Medical uczestniczyła w uroczystych obchodach Jubileuszu 30-lecia Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-Ilko – prężnego, ogólnopolskiego stowarzyszenia działającego na rzecz pacjentów stomijnych, jednej z najstarszych organizacji pacjenckich w Polsce. Podczas obchodów znalazł się czas na część wspomnieniową, na podsumowania i nakreślenie dalszych planów Organizacji.

2017-08-01

Z przyjemnością podajemy, że uruchomiliśmy dla Państwa nową wersję strony.

Serdecznie zapraszamy.

2017-07-27

Podajemy link do sieci szpitali, która wchodzi prawdopodobnie w życie z dniem 01.10.2017: http://siecszpitali.mz.gov.pl/

2017-06-01

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 maja 2017 r. Minister Zdrowia podpisał zaktualizowaną wersję Rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Konieczność wydania rozporządzenia wynikała z brzmienia przepisu art. 155 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), zgodnie z którym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz.