Pytania i odpowiedzi

 • Czas utrzymania nefrostomii uzależniony jest od przyczyny jej wytworzenia, – gdy mamy do czynienia z chorobą nowotworową, może być utrzymana na stałe, w innych przypadkach do czasu usunięcia kamienia, zwężenia czy rekonstrukcji moczowodu.

 • Czas utrzymania nefrostomii uzależniony jest od przyczyny jej wytworzenia, – gdy mamy do czynienia z chorobą nowotworową, może być utrzymana na stałe, w innych przypadkach do czasu usunięcia kamienia, zwężenia czy rekonstrukcji moczowodu.

 • W tym przypadku mógł wysunąć się dren nefrostomijny lub wypaść cewnik. Należy pilnie zgłosić się do lekarza. Istniej wtedy możliwość założenia nowego drenu do nerki poprzez istniejący już kanał. Opóźnienie może spowodować zamknięcie się kanału w nerce i konieczność ponownego nakłucia nerki lub ponowienia całego zabiegu.

 • Cewnik/dren wprowadzany jest bezpośrednio do nerki. W zależności od typu zastosowanego cewnika przyszywa się go do skóry, lub stosuje się cewnik z balonikiem umieszczanym wewnątrz ciała pacjenta i wypełnianym według zaleceń producenta cewnika – dzięki czemu przyszywanie cewnika do skóry nie jest konieczne.

 • Zaleca się codzienną pielęgnację skóry wokół nefrostomii (dezynfekcja i jałowy opatrunek). Worki do zbiórki moczu powinno wymieniać się codziennie.

 • Zaleca się wypijanie ok. 2 litrów płynów na dobę. Należy kontrolować ilość moczu spływającego do worka, oraz ostrożnie obchodzić się z drenem, aby uniknąć jego wyrwania.

 • Oczywiście, że tak. Komfort życia z nefrostomią jest dobry, należy jednak przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich, oraz zgłaszać się w wyznaczonych terminach na wymianę cewnika nefrostomijnego.

 • Refundacja worków do zbiórki moczu przysługuje w ramach limitów ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia – ubezpieczonym pacjentom:

  • z nefrostomią (kod zaopatrzenia P.098): worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu, akcesoria mocujące (paski, wieszak);
  • z urostomią (kod zaopatrzenia P.099U): worki urostomijne, worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu, akcesoria mocujące (paski, wieszak);
  • wymagającym cewnikowania pęcherza moczowego, z chorobami wymagającymi stosowania cewników zewnętrznych oraz nadpęche- rzowego odprowadzania moczu (kod zaopatrzenia P.097): worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu.
 • Produkty do zaopatrzenia nefrostomii są refundowane w 100% w ramach limitu ustalonego przez Ministerstwo Zdrowia. Dla ubezpieczonych pacjentów z nefrostomią limit na 1 miesiąc zaopatrzenia wynosi 120 zł.

  Jak odebrać sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii?

 • Do odebrania refundowanych produktów do nefrostomii potrzebne są „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” oraz „Potwierdzenia uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym”.

  „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” ubezpieczony otrzymuje od odpowiedniego lekarza/felczera na okres 1, 2 lub 3 miesięcy. Na zleceniu lekarz/felczer wpisze KOD ZAOPATRZENIA: P.098 – nefrostomia. Jeśli zlecenie otrzymujesz pierwszy raz (jesteś pacjentem po zabiegu wykonania nefrostomii) – zlecenie otrzymasz przy wypisie ze szpitala.

  Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne może być wystawione przez:

  • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, nefrologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej,
  • Felczera ubezpieczenia zdrowotnego.

  Kontynuacja Zlecenia może zostać wystawiona przez lekarza/felczera j.w., lub przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego na okres do 6 miesięcy.

  Z prawidłowo wypisanym „Zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne”, ważnym dowodem ubezpieczenia oraz wypisem ze szpitala (w przypadku pierwszego potwierdzenia) - zgłoś się osobiście (lub przez upoważnioną osobę) do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, jego delegatury lub do innego miejsca wskazanego przez OW NFZ, w celu „Potwierdzenia uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym”.Jest to dokument wypełniany przez Narodowy Fundusz Zdrowia na okres do 12 m-cy, od momentu potwierdzenia pierwszego „Zlecenia” wystawionego przez lekarza.

   

  Jak odebrać sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii?

 • Po uzyskaniu prawidłowo wypełnionych „Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne” (od lekarza), oraz „Potwierdzenia uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym” (od NFZ), sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii można odebrać osobiście lub poprzez wybraną osobę:

  • w Salonie Medyczno-Rehabilitacyjnym ABC Medica ul. Dzika 15, 00-172 Warszawa - sklep czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 10.00-14.00, telefon 536-420-800 lub 22 468-13-94;
  • w sklepie medycznym (punkcie dystrybucyjnym), który ma podpisaną umowę refundacyjną z NFZ - aktualna lista sklepów medycznych znajduje się tutaj i pod numerami 570 999 002, tel. 733 420 800
  • możesz także skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową:
   refundowany sprzęt do nefrostomii ubezpieczony może otrzymać bezpośrednio do domu, pocztą kurierską, bez dodatkowych kosztów przesyłki.