Ryzyko powikłań po wykonaniu nefrostomii

Ryzyko wystąpienia powikłań na skutek wykonania zabiegu nefrostomii jest stosunkowo niskie. Czasami mogą wystąpić infekcje, krwawienia lub wyciek moczu z nerki. Twój stan zdrowia będzie dokładnie monitorowany w szpitalu, aby natychmiast zapobiec wszelkim możliwym komplikacjom.